ReglerSKAGEN HAVFISKEFESTIVAL 2023

Regler


 Bådføren er øverste myndighed om bord.

Den af arrangøren valgte bådleder er højeste mester skabs- myndighed ombord.

Der skal tages hensyn til sikkerheden ombord,

Den valgte plads ombord skal holdes under fiskeriet, der må ikke skiftes plads /side,

Der må først fiskes efter klar signal fra skipper,

Ved stop signal fra skipper SKAL der straks rulles ind.

Enhver deltager med stor fisk, har ret til plads på båden, og om nødvendigt må de andre deltagere tage deres liner op af vandet.

Deltagerne skal, uden hjælp fra anden deltager, selv bringe sine fisk til overfladen.

Der må kun fiskes med 1 stang. Reservestænger må være monteret med tackel/pirk.

Der må højst anvendes 3 kroge, hvoraf den ene kan være en tre­ krog (max. str. 8/0) som skal være anbragt i bunden af en pirk.

Medbragt agnfisk må benyttes på alle kroge. Hele agnfisk skal have afskåret hale og må ikke kunne forveksles med fanget fisk.

Kun fisk der er kroget foran bagerste gællekant tæller i konkurencen


Der fiskes “Catch and Release”
Hver deltager får udleveret eget klippekort som fæstes til person eller båd


Kun  Bonus fisk (Fisk der er markeret med rødt på klippekort). kan indvejes til konkurrencen om største fisk.

Alle Bonus fisk Skal bringes i land.

Torsk over 60 cm.

Skrubbe over 35 cm.

Rødspætte over 35 cm.

Lubbe over 60 cm.

Lange over 70 cm.


Der gives 10 point pr. art plus det
antal point pr. fisk der er angivet i
feltet.

Kun et klip pr. fisk.
Det er kun makkereren/sidemanden der må klippe i ens kort.

Dog ikke en man er på 4 mandshold med.

Ingen klip efter at snøre/tackel er kommet i vandet.


Vinderen er den med totalt flest point. 

Ved point lighed er det fiskeren med flest fisk der vinder.Man må gerne beholde sine fisk. Ønsker man at beholde sine fisk, skal de straks efter fangsten haleklippes. Der må ikke henstå fisk på kajen efter endt konkurrence.


BEMÆRK Følgende arter KAN IKKE indvejes


FjæssingEvt. tvivls spørgsmål om arter vil blive afgjort af Protest komiteen efter indvejningen

OVERTRÆDELSE AF REGLERNE KAN MEDFØRE DISKVALIFIKATION

.

Bemærk der kan forkomme ændringer i det endlige regelsæt som udleveres til Festivalen.

 

Flot Berggylt fra Flakket

Flex på Klingen